BOKNINGAR GJORDA PÅ SKJUTBANAN 2019.

 

 

Datum

Tid

Bokad åt..., av...

Bana/paviljong

 

 

17/3

18:00

Årsmöte Paviljongen
       
       
       
       
       
25/4 17:30 Nässjö kretsstyrelse, Jan Gustavsson Trapbanan och paviljongen
       
       
15/6 15:00 Anders Borefur, Anders Borefur Klubbstugan/Paviljongen
       
28/6 17:00 Bomodul, Mikael Eriksson Trapbanan
       
       
15/8 17:00-20:00 Haga-Lönhult Älgjaktlag, Anders Martinsson Älgbanan
       
27/8 19:00-21:00 Näso, Johan Emilsson Klubbstugan
29/8 17:00-19:00 Havsjö Älgjaktlag, Niclas Emilsson Älgbanan
29/8 18:30-21:00 Havsjö Älgjaktlag, Niclas Emilsson Paviljongen
       
3/9 17:00-20:00 Möklamo jaktlag, Emil Erixon Älg- och rådjurs-banan
5/9 17:00-20:00 Moelven, Leif Nilsson Trap-banan
5/9 17:00-20:00 Rössby/Hägganäs, Leif Nilsson Älgbanan och klubbstugan
24/9 16:30-18:30 Rödja Älgjaktlag, Anders Karlsson
(från kl 17:00 finns ammunition)
Älgbanan
24/9 18:00-21:00 Rödja Älgjaktlag (Möte kl 19:00), Anders Karlsson Klubbstugan
26/9 19:00-21:00 Björnholmen jaktlag, Johan Emilsson Klubbstugan
       
28/9 16:00-1800 Möklamo jaktlag, Emil Erixon Älg- och rådjurs-banan
       
       
3/10 17:00-20:00 ???, Anders Borefur Älgbanan
23/10 17:00-- NVR, Jan Gustavsson Klubbstugan

 

 

 

 

 

Boka bana eller paviljong mejla mig: per.sandberg@bodaforsjvf.com

 

Aktuella aktiviteter: SE SKJUTPROGRAM!