Vår historia

Föreningen bildades 1943, och hade i starten 34 medlemmar.
Idag har vi över 250 medlemmar.

I vår verksamhet eftersträvar vi främst att förmå och hjälpa den vanlige jaktskytten
att bibehålla och förbättra sin förmåga att skjuta bra även i skogen.

Vi har också en tävlingssida.
I våra tävlingar är såväl elitskytt, nybörjare och jägare välkomna att delta.