På gång!
  Hej!

Årsmötet den 10 augusti kl 19:00.

På grunda av rådande omständigheter så håller vi mötet utomhus, ta med stol eller ryggsäck så du har något att sitta på.

På grunda av pandemin blir inget gemensamt fika !

Gunnar Petersson
Ordförande

Se bifogad inbjudan!

Nu är säsongen på skjutbanan här!

Hoppas att vintern och jakten varit tillfredsställande. 
Nu är det dags att börja träna upp sig med sitt vapen för att även i fortsättningen kunna ha en trivsam jakt i skogen utan onödigt lidande för det vilda.

Välkomma!

 

 
Boka skjutbanan!
 

Vi syns på skjutbanan!

Aktuella aktiviteter: SE SKJUTPROGRAM!